thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb

Üst Yapı Uygulamaları

Firmamızın uygulama alanlarındaki üst yapı işleri, teknik şartnamesinde belirtilen limitlere uygun olarak; alt temel plentmiks temel tabakası, bitümlü temel tabakası, binder tabakası, aşınma tabakası ile sathı kaplamalı yol yapımı ve uygulamalarını kapsamaktadır. Yapılmakta olan bu üretim ve uygulamalar;

Alt Temel Uygulamaları: Proje sınırları içinde yer alan bitkisel toprak, kum, silt, kumlu kil, çakıl vb. taşlı toprak ve benzeri zeminler, su içeriği yüksek suyu kolay bırakmayan, akıcı ükohezyonu yüksek nitelikteki zeminler, çamurtaşı, şeyl yumuşak marn, yumuşak tüfler ile çok ayrışmış, bozuşmuş ve kaya niteliğini kaybetmiş zeminler ve hacmi 0,400 m3 den küçük her cins moloz taşları ile kaya parçalarının kazısı, esnek üstyapı, tabakalarının ve bitümlü sathi kaplamalarının vb. her türlü malzemenin kazılması.

Plentmiks Temel Tabakası Uygulamaları: Taşıma gücü yeterli taban veya altyapı tabakası üzerine kırılmış çakıl, kırma taş, kırılmış cüruf veya ince malzemelerin kullanılarak gradasyon limitleri içerisinde, plan ve projelere uygun olarak bir veya birden fazla tabakalar halinde serimi.

Bitümlü Temel Üretim ve Uygulaması.

Binder Tabakası Üretim ve Uygulaması.

Aşınma Tabakası Üretim ve Uygulaması:
Kırılmış veya elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında, işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile plentimizde  karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak projelerde.

Satıh Kaplamalı Yol Yapımı: Granüler temel, plentmiks temel veya benzer temeller ile asfalt kaplamalar üzerine ince bir tabaka halinde bitün bağlayıcı uygulama ve hemen sonra bunun üzerine agreganın serilip silindirlenmesi ile yapılan tek tabanlı kaplama işlemi.