thumb

Alt Yapı Uygulamaları

Firmamız plan projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü kazı, dolgu ve reglaj uygulamalarını kapsayan işleri yapmaktadır. Yapılmakta olan bu uygulamalar kısaca;

Kazı Çalışmaları: Proje sınırları içerisinde yer alan bitkisel toprak, kum, silt, kumlu kil, çakıllı kil, çakıl vb. taşlı toprak ve benzeri zeminler, su içeriği yüksek, suyu kolay bırakmayan, akıcı ükohezyonu yüksek nitelikteki zeminler, çamurtaşı, şeyl yumuşak marn, yumuşak tüfler ile çok ayrışmış bozuşmuş ve kaya niteliğini kaybetmiş zeminler ve hacmi 0,400 m3 ten küçük her cins moloz taşları ile kaya parçalarının kazısı, esnek üstyapı tabakalarının ve bitümlü sathi kaplamalarının vb. her türlü malzemenin kazılması.

Dolgu Uygulamaları: Sanat yapıları için yapılan kazılardan veya alınan niteliği uygun malzeme ile karayolu teknik şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde, projelerde gösterilen eğilimler, en kesitler ve kotlarda.

Regraj Yapılması: Sanat yapıları ve toprak işlerinin önemli ölçüde tamamlanmasından sonra yol tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin düzgün ve iyi bir şekilde ince tesviyesinin yapılması.