Genel Bilgi

Genel Bilgi

 KENT İÇİ YOL ÜSTYAPISI

 

Metropol şehirlerde kent içi için gerekli olan ana arterler, caddeler,sokaklar, site içi yollar, kent içinde kurulu tesisler (fabrika, alışverişmerkezi, spor tesisleri, sağlık alanları vb. her türlü kent ihtiyaç alanlarınınyolları), tretuvarlar, kent meydanları, pazar yerleri, parklar, fuar alanlarıvb. kullanılan her türlü yol ve sahaların üst yapılarını oluşturacak alanlariçin gerekli olan her cins üstyapı elemanlarını üreten fabrikalara denir.

 

Bunlar gayri sıhhi müessesedir. Kurulurken yer seçiminde ve çevreseletkileri bakımından teknik özelliklerinde aşırı titizlik gösterilmesigerekir. 


Taşocağından elde edilen ham malzemenin kırıcıya beslenmesinden itibaren tümsüreç, kompleks ve entegre tesisler şeklinde dizayn edilmiştir.