İnsan Kaynakları

        ULUOCAK Personeli Olmak

·        Çalışanlarımızı devamlı olarak eğitmek amacıyla programlar düzenleyerek gelişmelerine katkıda bulunuruz.

·        Yaratıcılığı teşvik ederek; insan, ancak "iş tatmini" duyduğuzaman veriminin üst noktasına çıkar prensibini benimseriz.

·        Çalışanların yaptıkları işten tatmin olmaları için gerekli düzenlemeleriyapar, sonuçlarını takip ederiz.

·        Çalışanlar arasında akıl gönül el birliğini geliştirmek, takım ruhunu canlıtutabilmek amacı ile sosyal etkinlikler düzenleriz.

·        Kaliteyi ön planda tutarak bireysel ve takım verimliliğinin devamlı olarakarttırılmasını amaçlarız.

·        Terfi ve ücret uygulaması konusunda çalışanların performanslarını dikkate alır ve adil davranırız.

 

 Çalışanlarımızı devamlı olarak eğitmek amacıyla programlar   düzenleyerek gelişmelerine katkıda bulunuruz.