thumb
thumb
thumb
thumb

Sanat Yapısı Uygulamaları

Firmamız tarafından sanat yapıları projelerine uygun olarak yapılacak, yeraltı suyu ve yağmur suyu drenajı, tretuvar yapılması ve çevre düzenlemesi uygulamaları yapılmaktadır. Yapılmakta olan bu uygulamalar kısaca; 

Yeraltı ve Yağmur Suyu Drenajı : Projelerde belirtilen yer, eğim, doğrultu, açıklık ve derinlikte yapılacak yüzey altı drenaj çalışmaları.

Tretuvar Yapımı ve Çevre Düzenlemeleri : Yol, yaya kaldırımı, meydan, park ve refüj kenarları gibi açık alanlarda, depo, garaj, park alanı vb. araç trafiğine açık-kapalı alanlarda, gerektiğinde yoldan ayırmak ve yol yüzeyine gelen suları rögarlara iletmek vb. amaçlarla, çeşitli boy ve kesitlerde betondan imal edilen yapı elemanlarının uygulaması ve çevre düzenlemesi işleri.